Annonce

Annonce

Skræpper i en græsmark

Skræpper har et relativt højt indhold af oxalsyre, men det udgør ikke noget problem, hvis der samtidig med afgræsning er andre foderemner såsom græs tilgængeligt. Foto: Sven Hermansen

Kødkvæg kan lære at æde skræpper

Nyt studie viser, at kreaturer ved hjælp af simpel tilvænning kan lære at afgræsse skræpper direkte på marken. Skræpper kan kontrolleres og i bedste fald bekæmpes på denne måde.

En simpel tilvænning er alt, hvad der skal til, for at kødkvæg af både ekstensive og intensive racer lærer at æde skræpper på marken.

Det skriver Aarhus Universitet på baggrund af et nyt studie omhandlende ’Interaktioner imellem dyr og planter – med fokus på ukrudtsarten skræppe’.

Studiet havde succes med tilvænningen og peger på, at afgræsningen af skræpper kan hjælpe med at kontrollere dem og måske endda bekæmpe dem.

Normalt er skræpper ellers vanskelige at kontrollere og bekæmpe, og ofte ender det med, at landmænd må omlægge græsmarker i forsøget på at komme skræppeudbredelsen til livs.

Simpel metode

Metoden er en simpel tilvænningsmetode, som løber over blot syv dage, hvoraf der de første tre dage bliver tildelt foder to gange dagligt. De sidste fire dage bliver der tildelt foder én gang om dagen. I løbet af ugen bliver dyrene tilbudt forskellige foderemner som en snack for at udvide deres fødevalg, undervejs også skræpper.

På den måde lærer de smag og tekstur at kende, og i studiet bevirkede det, at kvæget også afgræssede skræpperne på marken. Det viste sig faktisk, at de kvæg, man havde udført tilvænningsmetoden på i 2019, stadig afgræssede skræpper i 2021.

Aarhus Universitet skriver, at den største succes opnås, hvis andelen af skræpper er stor på marken, og hvis en flokleder, såsom en førerko eller tyr, viser interesse for skræpperne.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrlægen skal konstatere, at grisen er en han, før økologen må kastrere

Økologiske svineproducenter må ikke kastrere smågrise selv, medmindre dyrlægen har konstateret, at grisen er en hangris først. Hos Trine Sund Kammersgaard frustrerer reglerne, der koster op mod 85.000 kr. om året i dyrlægeregninger.

16-05-2022 5 minutter Svin,   Dyrevelfærd

Drivgangene er den største udfordring for klovsundheden

Klovsundheden betyder meget for koens velfærd, og ifølge en specialist er det drivgangene, som er den største udfordring for økologerne. Man kan dog gøre meget for at forebygge skader.

14-05-2022 5 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Afgræsning

Adfærdsbehov kan ikke bare avles væk: »Manglende mulighed for at rode er en af risikofaktorerne bag halebid«

Landbrugsdyr har adfærdsbehov, der ligger så dybt i dem, at det ikke kan avles væk. En gris, som går på stald hele livet, vil have en medfødt trang til at rode i jord og bygge rede, og det har den bedst mulighed for under åben himmel.

12-05-2022 8 minutter Dyrevelfærd,   Forskning